decorticar

tr

Despullar de l’escorça, la pell o la pellofa (una branca, un fruit, un gra).