decret

m
Dret canònic

Forma particular que assumeixen les ordres escrites emanades de la competent autoritat eclesiàstica.