defens

m
Dret

A Andorra, acció de privar que el bestiar públic pugui pasturar en un predi o, en tot cas, que pugui pasturar sense pagar indemnització.

Des del 1893 el Consell de les Valls tendeix a posar les terres en defens o en guarda (i sostreure-les, per tant, al dret de pastura) per tal que llurs posseïdors ascendeixin a la plena propietat. Una forma de defens és la declaració d’un bosc públic com a bosc de vedat.