Defensor fidei

Títol atorgat pel papa Lleó X (1521) a Enric VIII d’Anglaterra com a recompensa pel fet d’haver combatut Luter en l’opuscle Assertio septem sacramentorum (‘Reafirmació dels set sagraments’).

En produir-se el cisma anglicà (1538), Pau III privà Enric VIII del títol, que continuà essent, però, una prerrogativa de la Corona.