definir

definir (es), to define (en)
tr

Assenyalar els límits d’una cosa, fixar, determinar.