deflegmador

m
Química

Condensador emprat en la deflegmació situat, generalment, a la sortida del vapor a la part alta de la columna de fraccionament o de rectificació.

Els vapors condensats al deflegmador tornen al cap de la columna en forma de reflux líquid.