degenerar

degenerar (es), to degenerate (en)
intr

Perdre les bones qualitats de la pròpia espècie o raça.