degotejar

gotear (es), to leak (en)
intr

Degotar, especialment un sostre, la volta d’una cova.