degradar

tr

Alterar (una cosa) fent-la minvar, descomponent-la, etc.