Delaware

Estat dels EUA.

La capital és Dover (27 630 h [1990]). S'estén pel sector nord-est de la península i badia de Delaware, formant la plana costanera atlàntica de sediments marins, que s’aixeca cap al nord al contacte amb el Piemont. La xarxa hidrogràfica és marginal, formada per l’estuari navegable del Delaware. El clima és temperat humit, amb 1 000 mm de pluja l’any, recollits sobretot a l’estiu; la vegetació dominant és el bosc atlàntic. De poblament antic i molt dens (115,8 h/km2 [1984]), el creixement és molt fort. Els sòls argilencs són molt fèrtils, i és conreat un 60% del territori, on predominen els cereals i els productes d’horta. La indústria química tradicional s’ha diversificat enormement després de la Segona Guerra Mundial, amb producció automobilística, paperera, tèxtil i naval, que n'han fet un estat molt urbanitzat (un 70% de la població és urbana) i un dels de renda per capita més alta dels EUA. Visitat per Hudson el 1609, fou colonitzat per holandesos des del 1631, i per suecs des del 1638. El 1655 els holandesos es proclamaren vencedors del conflicte, però el 1665 Delaware passà a Anglaterra. Carles II cedí el territori al duc de York, el seu conqueridor, i aquest a Penn (1682). El 1776 la colònia es declarà independent i signà la primera nova constitució (1787). Durant la guerra de Secessió entrà dins la Unió, i tingué una forta expansió al s. XX.