Delegació d’Ensenyament Català

DEC (sigla)

Entitat creada vers la fi de la dècada dels seixanta al si d’Òmnium Cultural.

S'ha dedicat preferentment a l’ensenyament i a la formació de mestres de català i a l’organització de classes de català a les escoles. A partir del 1975 ha promogut un equip pedagògic permanent per a atendre la formació de professorat, l’elaboració de programes, etc. Publica, des del 1985, “Escola Catalana”, revista continuadora del “Butlletí”, el qual començà a publicar-se el 1965.