delegar

tr

Donar una persona poder o facultat a una altra per a fer alguna cosa en nom seu.