deliberatiu
| deliberativa

adj
Gramàtica

Dit del caràcter de la unitat gramatical que serveix per a indicar un contingut amb l’expressió de pregunta sobre ‘‘què cal fer, davant més d’una possibilitat’’.

El subjuntiu deliberatiu és aquell que apareix en un context tot implicant una actitud deliberativa.