delinear

delinear (es), to delineate (en)
tr

Traçar les línies d’una figura, especialment les principals, els contorns.