deliri

m

En certes malalties infeccioses agudes, estat febril en què hom pateix al·lucinacions, confusió mental i altres fenòmens similars.