delme

dècima, diezmo (es), tithe (en)
m
Història

Exacció consistent en una desena part de fruits, rendes o beneficis.