Delta ADI-FAD

Cadascun dels premis als millors dissenys, concedits anualment per l’ADI-FAD, de Barcelona, del 1961 al 1970, per a estímul de la indústria i dels dissenyadors.

Hom en concedia de dues categories (or i argent). El 1971 foren suplits per una àmplia selecció de disseny, si bé el 1974 tornaren a reinstaurar-se.