demagog
| demagoga

demagogo -ga (es), demagogue (en)
f
m

Persona que fa demagògia.