demència presenil

f
Patologia humana

Nom genèric de certs trastorns degeneratius cerebrals propis de l’edat madura, el més freqüent dels quals és la malaltia d'Alzheimer .