demersal

adj
Ictiologia

Dit del peix que s’alimenta o viu en els fons marins junt amb les espècies bentòniques.