democratacristià
| democratacristiana

f
m

Partidari de la democràcia cristiana o membre d’un partit democratacristià.