demostració per recurrència

demostració per inducció
f
Matemàtiques

Mètode de demostració que consisteix a demostrar que una proposició és veritable per a 1 i que si és veritat per a n tamb é ho és per a n + 1.

D’això hom dedueix que la proposició és veritable per a tot n.