Denise Boyer

(París, 12 de setembre de 1946)

Filòloga francesa.

Estudià a la Universitat de la Sorbona, on es doctorà l’any 1994 amb la tesi d’estat L’oeuvre en vers de Salvador Espriu. Essai de systématique. Fou professora d’aquesta universitat (1970-96) i catedràtica de la Universitat d’Orleans (1996-2003), any que retornà a la Sorbona com a catedràtica de llengua i cultura catalanes i fou nomenada responsable del Séminaire d’Études Catalanes i directora del Centre d’Estudis Catalans, adscrit al Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC) d’aquesta universitat. És autora d’estudis i assaigs crítics sobre l’obra de poetes catalans, especialment Salvador Espriu, entre els quals, a més de la tesi doctoral, cal destacar Lecture d’un poème d’Espriu (1977), L’espace vécu dans l’oeuvre poétique de Salvador Espriu (1982) i Metres i rimes espriuencs (2003), i del qual ha traduït, en col·laboració, el Cementiri de SineraLes hores i Setmana Santa. També ha analitzat aspectes de l’obra de J.V. Foix (Hommage a la memoire du poete catalan, 1987) i de Narcís Comadira (Narcís Comadira, une poésie qui dit des choses, 1989; De l’enigma a l’art de la fuga: la poesia de Narcís Comadira dels darrers vint anys, 2003), del qual ha traduït el recull En quarantena (2005). És també autora de versions al francès d’Illa Flaubert, de Miquel Àngel Riera (en col·laboració amb Núria Oliver, 2003), Mojave (2006), d’August Bover i Soterrani (2009), de Josep M. Benet i Jornet, i d’articles sobre literatura castellana (Presencia y función de la canción en la obra poética de Manuel Vázquez Montalbán, 2004; Les axiologiques de langue dans les “Comedias bárbaras” de Valle-Inclán: exemple d’analyse sémiologique, 2006). L’any 2009 rebé el Premi Internacional Ramon Llull. És membre corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (2011).