denominació d’origen

DO
f
Alimentació

Denominació d’un país, d’una regió o d’una localitat, que designa un producte que n’és originari, les qualitats específiques del qual són degudes a una original concurrència de factors.

És un dret de propietat, molt important en vins.