denominador

m
Matemàtiques

Nombre escrit sota la barra en una fracció, com, per exemple, 4 en 3/4, i que expressa el nombre de (parts alíquotes en les qual hom pot suposadament dividir la unitat.

Per tal de poder sumar o restar fraccions cal reduir-les a un mateix denominador, dit comú denominador.