denominatiu
| denominativa

adj
Gramàtica

Dit del derivat d’un nom substantiu o adjectiu.