denominatiu
| denominativa

adj
Gramàtica

Dit del nom específic donat a una cosa o a una persona.

Són essencialment denominatius els anomenats noms propis: una forma com Pere serveix només per a separar d’una espècie un element determinat, del qual, però, no és referida cap nota que li sigui pròpia.