deontologia

deontología (es), deontology (en)
f
Filosofia

Ciència dels deures.

Com a determinació empírica de les normes morals, la teoria deontològica tracta dels deures que cal acomplir a fi d’arribar a l’ideal de la felicitat més gran possible per al major nombre d’individus. Jeremy Bentham en fou el màxim exponent. Segons Rosmini, la deontologia (ciència de l’ésser com ha d’ésser) s’oposa a l’ontologia (ciència de l’ésser com és).