departament

m
Geografia
Política

Cadascuna de les parts en què pot ésser dividit un territori.

A França, els departaments, en nombre de 96 (a més de les colònies d’ultramar, com Guadalupe, la Martinica, etc, que són considerades també com a departaments), foren instituïts l’any 1790, en plena època revolucionària; tenen una certa personalitat administrativa i són regits per un consell general. Llur toponímia recorda sovint un accident geogràfic característic. Així el Rosselló, i part de la Fenolleda esdevingueren departament dels Pirineus Orientals. Durant la guerra del Francès, després de la incorporació a l’imperi Francès, el Principat de Catalunya fou dividit en quatre departaments, per decret de Napoleó (26 de gener de 1812): del Ter, del Segre, de Montserrat i de les Boques d’Ebre. La Vall d’Aran fou agregada al departament francès de l’Alta Garona i, per contra, Andorra ho fou al del Segre, i les terres catalanes d’Aragó foren, en part, afegides al de les Boques d’Ebre. A imitació de França hi ha també departaments a Benín, Bolívia, Botswana, Burkina Faso, el Camerun, Colòmbia, la Costa d’Ivori, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, el Níger, Perú i l’Uruguai.