departament universitari

m
Educació

Unitat encarregada d’organitzar i desenvolupar la investigació, impartir la docència pròpia de les àrees de coneixement i, també, organitzar i desenvolupar la docència de tercer cicle.