depilatori

depilatorio -ria (es), depilatory (en)
m
adj
Cosmètica

Dit de la substància que serveix per a depilar.

En cosmètica el depilatori és destinat a eliminar el pèl superficial sense afectar el bulb pilós ni la pell. Poden ésser classificats en mecànics i químics. Els primers són mescles de ceres, resines i olis que hom aplica en calent i, en ésser eliminats, un cop freds, s’emporten el pèl arrencant-lo. Els segons són composts sulfurats inorgànics (sulfur de calci, de sodi o de bari) o orgànics (àcid tioglicòlic o tiolàctic en forma de sals sòdiques, càlciques o bàriques), els quals desfan la ceratina de què és format el pèl i el converteixen en una massa plàstica fàcil d’eliminar. Hom corregeix l’olor desagradable d’aquests darrers composts amb essències compatibles, i llur alcalinitat, amb aplicacions posteriors de solucions àcides (vinagre, àcid làctic).