depressor

m
Farmàcia

Medicament que actua sobre el sistema nerviós central i en disminueix la funció.

La classificació comprèn diversos grups: anestèsics generals, hipnòtics, sedants, narcòtics, analgèsics i antipirèptics. La classificació no té límits ben definits, puix que en molt casos l’efecte depèn de la dosi. N'hi ha molts que tenen més d’un tipus d’activitat i són hipnòtics i analgèsics i també narcòtics i anestèsics alhora.