Der Blaue Reiter

El cavaller blau

Nom que prengué un grup d’artistes radicats a Munic que se separaren, pel desembre del 1911, de la Neue Künstlervereinigung .

Fou format per Kandinskij, Franz Marc, Alfred Kubin i Gabriele Münter. Marc era el director efectiu del grup, però l’esperit el donava Kandinskij, que seguia una concepció nova de l’art, que preparava i que expressà públicament a Über das Geistige in der Kunst (‘Sobre l’espiritualitat en l’art’, 1912) i a Rückblicke (‘Mirada vers el passat’, 1913). Paul Klee se sentí atret per aquest grup i també en formà part. Al començament del 1912, Marc i Kandinskij publicaren l’almanac Der Blaue Reiter (per a la coberta del qual serví el quadre de Kandinskij que donà nom al grup), autèntic catàleg de tot allò que de nou i d’innovador hom feia en aquells moments a Europa en el terreny de les arts. Presentar l’art que viu sense haver estat afaiçonat per l’imperatiu de les convencions era el seu esperit i tingué el seu floriment els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial, la qual dispersà el grup, motivà la desaparició d’alguns dels qui el componien i clarificà la línia iniciada per Kandinskij i per Paul Klee. Fins a un cert punt, aquest moviment plàstic és el resultat d’una sèrie d’especulacions de la filosofia de l’art. Obrí a l’art la possibilitat d’una ulterior evolució com a representació simple i pura d’estats estrictament psíquics (informalisme), sense necessitat d’haver de recórrer a signes convencionals de la cultura.