Derby

Ciutat d’Anglaterra, Gran Bretanya, al comtat de Derby.

És situada a la vora del riu Derwent, al nord de Birmingham. L’augment demogràfic hi ha estat important, puix que gairebé s’ha duplicat la població des de mitjan s XX. Nucli industrial. La seva porcellana ha estat famosa des de mitjan s XVIII.