derma

cori cutani, còrion, dermis (es), derm (en)
m
Anatomia

Derma sota la capa de l’epidermis: a, epidermis; b, derma; c, papil·la dèrmica; d, glàndula sudorípara

© fototeca.cat

Capa inferior de la pell, de la qual constitueix la part més important i el substrat d’on l’epidermis i els annexos cutanis obtenen el nodriment.

És format per una associació de proteïnes fibroses i una substància matriu, les quals, per interacció, donen a la pell unes determinades qualitats de resistència i elasticitat. També presenta elements cel·lulars diversos i xarxes vasculars i nervioses disposades en estrats paral·lels a la superfície. Les fibres nervioses hi presenten unes terminacions especialitzades per a captar diverses sensacions. En la pell humana hom pot fer clarament una distinció entre una capa superficial dentada, que s’imbrica amb les digitacions epidèrmiques, anomenada derma papil·lar , i una altra de profunda més consistent, el derma reticular.