descodificador

descodificador (es), decoder (en)
m
Electrònica i informàtica

Circuit lògic que realitza la funció inversa de la del codificador, és a dir, activa la sortida corresponent al codi present a la seva entrada.

En la pràctica també existeixen els circuits descodificadors excitadors, on pot haver-hi més d’una sortida activa, emprats per a encendre indicadors numèrics o alfanumèrics.