descodificador

m

Sistema que recupera, a partir dels símbols detectats en el receptor, el missatge original transmès per l’emissor.

Els descodificadors poden classificar-se en funció dels tipus de codis amb què operen. En la majoria de casos, els que treballen amb codis de font o codis de canal no han d’acomplir sinó la funció inversa del codificador, mentre que els que ho fan amb codis de correcció d’errors han de tenir regles addicionals per a determinar quin era el missatge original, en el cas que el canal de comunicació hi hagi introduït errors. És corrent d’anomenar descodificador l’aparell que desxifra la informació en els sistemes de televisió i ràdio de pagament (aleatoritzador; descodificador 2).