desconnexió

f
Electrònica i informàtica

Procés que desfà el lligam lògic amb un sistema informàtic.