desert de Mojave

desert de Mohave

Vista del desert de Mojave 

© Laura Martínez Ajona

Part occidental de la Gran Conca del SW dels EUA.

Situat a l’W del riu Colorado, a l’actual estat de Califòrnia, té 38.000 km 2 ; solcat en part pel riu Mojave, que desapareix entre les sorres, és compost d’una sèrie de conques recloses i separades entre elles per cadenes muntanyoses.