desfasament

desfase (es), gap (en)
m
Electrònica i informàtica
Física

Diferència entre les fases instantànies de dues magnituds periòdiques de la mateixa freqüència.

En corrent altern hom parla generalment del desfasament existent entre la tensió i el corrent, el qual desfasament es dóna sempre que la càrrega no és resistiva pura, sinó que presenta una component reactiva. Sovint el desfasament és expressat com un angle (angle de desfasament), un temps o una fracció de període. Segons el signe del desfasament, hom parla d'avanç de fase o de retard de fase.