desiderata

desideràtum
f
Arxivística i biblioteconomia

Demanda que fa un lector o un encarregat d’una biblioteca per tal que sigui adquirit un llibre determinat.

La llista de desiderates és sotmesa a l’aprovació del director o encarregat.