desnitrificació

f
Geologia

Descomposició dels nitrats del sòl en nitrits i, després, en nitrogen elemental per reducció, la qual operació és efectuda per bacteris desnitrificants, que són més actius en un medi neutre, ric en matèria orgànica i poc airejat.