despit

despecho (es), spite (en)
m

Irritació que causa el desdeny que algú mostra, la preferència que mostra a un altre.