dessalinitzar

tr

Llevar el caràcter salí (de l’aigua, d’una substància, etc).