dessecador

m
Química

Aparell de vidre amb un recinte per a contenir-hi un dessecant i proveït d’una connexió amb clau per a una bomba de buit, que és emprat per a la dessecació de substàncies.