desservir

tr

No prestar (a algú) el servei o els serveis acostumats o deguts.