desviació sexual

f
Filosofia

Expressió de caràcter sociomoral emprada per a designar qualsevol pràctica sexual que no correspongui a allò que hom considera moralment correcte.