desviació tipus

desviació típica
f
Matemàtiques

Arrel quadrada positiva del valor de la variància d’un conjunt de n dades estadístiques x 1 , x 2 ,...,x n .

Hom sol representar-la per σ, i és una mesura de la variabilitat d’un distribució al voltant de la mitjana aritmètica x . És definida per l’expressió