Det Udom

Localitat de la regió Nord-oriental (Tailàndia).