detectiu
| detectiva

detective (es), detective (en)
f
m

Persona que té per ocupació de fer investigacions privades, tant de tipus criminal com personal.